229 Nguyễn Hữu Tiến
P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, HCM

Thép Ống

BẢNG BÁO GIÁ THÉP ỐNG Bảng Báo Giá Thép Ống Đại Hùng Phát Báo Giá Các Loại Thép Ống Như Sau: viettel:0967710148 mobile:0932552822 email:[email protected] BẢNG BÁO GIÁ THÉP ỐNG ĐEN  STT QUY CÁCH  ĐỘ DÀY  ĐVT  ĐƠN GIÁ  1 Ø 21                    0.80 cây 6m                           31,000 2                    0.90 cây 6m                           34,500 3                    1.00 cây 6m                           37,500 4                    1.10 cây 6m                           41,000 5                    1.20 cây 6m                           44,500 6                    1.40 cây 6m                           51,500 7                    1.80 cây 6m                           64,500 8 Ø 27                    0.90 cây 6m                           43,500 9                   ...

Xem Thêm

error: Content is protected !!